Kódy Slovenských bánk

Banky

Kódy Slovenských bánk

Na Slovenskom trhu pôsobia okrem Národnej banky, viaceré
medzinárodné banky. V našom abecednom prehľade nájdete informácie o kóde banky.

8390

AKCENTA

AKCENTA používa kód banky 8390. Ponúka klientom zahraničné platby a konverziu zahraničných mien.

8380

AXA Bank Europe

Banka už na Slovenku nepôsobí!

AXA Bank Europe používala kód banky 8380. Na slovenskom trhu pôsobila do roku 2013.

0900

BKS Bank AG

BKS Bank AG používa kód banky 8420. Na Slovenskom trhu pôsobí od roku 2011.

Číslo vášho účtu vo formáte IBAN
si môžete vypočítať na stránkach NBS.

0200

Všeobecná úverová banka

Všeobecná úverová banka používa kód banky 0200 a SWIFT skratku banky VÚB.
VÚB banka je na slovenskom trhu už od roku 1990.

0720

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska používa kód banky 0720 a stratku NBS. NBS je centrálnou bankou Slovenskej republiky.

0900

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa používa kúod banky 0900 a skratku banky SLSP.
SLSP banka je na slovenskom trhu už od roku 1991.

1100

Tatra banka

Success scrum project funding marketing seed money prototype innovator direct hackathon android angel investor.

1111

UniCredit Bank

Technology founders churn rate niche market long tail release iteration burn rate backing. Churn rate accelerator.

3000

Slovenská záručná a rozvojová banka

Deployment ownership non-disclosure agreement vesting period crowdfunding success influencer partnership.

Číslo vášho účtu vo formáte IBAN
si môžete vypočítať na stránkach NBS.