33. Záhorácky maratón a 18. polmaratón 2022

Podrobné propozície a on-line registrácia sú na našej webstránke:
https://zahorackymaraton.senica.sk/

Organizátor: Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže, Obec Borský Mikuláš

Termín: 11. 06. 2022 o 10:15 hod.

Miesto: Senica, Továrenská ul. mape

Registrácia:

Registrácia za ZĽAVNENÉ ŠTARTOVNÉ je možná len cez ON-LINE PRIHLASOVACÍ SYSTÉM! On-line registrácia bude ukončená 03. 06. 2022.

Po ukončení on-line registrácie sa bude možné prihlásiť už iba v deň preteku t.j. 11. 06. 2022 v čase od 8:00 do 9:30 hod. priamo na mieste pri prezentácii a to iba za najvyššie, nezľavnené štartovné.

Štartovné:

MARATÓN POLMARATÓN UHRADENÉ

20 € 15 € do 31. 03. 2022

25 € 20 € do 30. 04. 2022

30 € 25 € do 03. 06. 2022

35 € 30 € v deň preteku

15 € VERNÍ MARATÓNCI – ak štartovné zaplatí do 3. 6. 2022 *

(* Za „VERNÉHO MARATÓNCA“ sa považuje každý účastník, ktorý v Senici dokončil 15 a viac pretekov v disciplíne maratón)

Výška štartovného závisí od dátumu zaplatenia štartovného, nie od dátumu prihlásenia! Štartovné sa považuje za zaplatené dňom pripísania platby na účet organizátora.

Šatne, sprchy:

Športová hala na Továrenskej ulici. Každý pretekár, ktorý dobehne do cieľa v Senici má v cene bezplatný vstup do mestskej plavárne na 2 hodiny.

Občerstvenie:

Každý pretekár má v cene štartovného v cieli zabezpečené 1 x jedlo a nápoj.

Prezentácia:

11. 06. 2022, 8:00 – 9:30 hod. pred športovou halou v Senici, na Továrenskej ulici. Zaregistrovaní pretekári, ktorí majú uhradené štartovné sa zaprezentujú, vyzdvihnú si štartové číslo a štartový balíček. Nezaregistrovaní pretekári sa môžu v tomto čase prihlásiť na maratón aj polmaratón, vykonať úhradu (nezľavneného) štartovného v hotovosti a následne im bude pridelené štartovné číslo.

Účastnícke tričko a medaila sú garantované iba pre 300 pretekárov.

Súťažné vekové kategórie:

MARATÓN:

MUŽI absolútne poradie 1. – 3. miesto finančné ceny, 130 €, 70 €, 30 €

ŽENY absolútne poradie 1. – 3. miesto finančné ceny, 100 €, 70 €, 35 €

M Muži 18-39 rokov (2004 – 1983) 1. – 3. miesto finančné ceny, 100 €, 70 €, 35 €

M 40 Muži 40 – 49 rokov (1982 – 1973) 1. – 3. miesto finančné ceny, 100 €, 70 €, 35 €

M 50 Muži 50 – 59 rokov (1972 – 1963) 1. – 3. miesto finančné ceny, 100 €, 70 €, 35 €

M 60 Muži 60 a viac (1962 a starší) 1. – 3. miesto finančné ceny, 70 €, 50 €, 30 €

PRVÝ NA OBRÁTKE v Šaštíne-Strážach Cena primátora mesta Šaštín-Stráže

NAJLEPŠÍ SENIČANIA* 1. – 3. miesto cena primátora mesta Senica

(*Za SENIČANA sa považuje pretekár/ka s trvalým pobytom v meste Senica, alebo pretekár/ka štartujúci za senický klub)

POLMARATÓN:

MUŽI absolútne poradie 1. – 3. miesto finančná cena, 100 €, 70 €, 35 €

ŽENY absolútne poradie 1. – 3. miesto finančná cena, 100 €, 70 €, 35 €

M Muži 15-39 rokov (2007 – 1983) 1. – 3. miesto vecná cena

M 40 Muži 40 – 49 rokov (1982 – 1973) 1. – 3. miesto vecná cena

M 50 Muži 50 – 59 rokov (1972 – 1963) 1. – 3. miesto vecná cena

M 60 Muži 60 – 64 rokov (1962 – 1958) 1. – 3. miesto vecná cena

M 65 Muži 65 – 69 rokov (1957 – 1953) 1. – 3. miesto vecná cena

M 70 Muži 70 a viac rokov (1952 a starší) 1. – 3. miesto vecná cena

Ž Ženy 15 – 34 rokov (2007 – 1988) 1. – 3. miesto vecná cena

Ž 35 Ženy 35 – 44 rokov (1987 – 1978) 1. – 3. miesto vecná cena

Ž 45 Ženy 45 – 54 rokov (1977 – 1968) 1. – 3. miesto vecná cena

Ž 55 Ženy 55 rokov a viac (1967 a staršie) 1. – 3. miesto vecná cena

NAJLEPŠIA SENIČANKA* 1. – 3. miesto cena primátora mesta Senica

NAJLEPŠÍ SENIČAN* 1. – 3. miesto cena primátora mesta Senica

(*Za SENIČANA/SENIČANKU sa považuje pretekár/ka s trvalým pobytom v meste Senica, alebo pretekár/ka štartujúci za senický klub)

Vekový limit:

Maratón – od 18 rokov

Polmaratón – od 15 rokov, iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je mladistvý povinný predložiť pri prezentácii. Písomný súhlas zákonného zástupcu je možné STIAHNUŤ na webstránke maratónu!

Časový limit:

5:00:00 hod.

Prémia:

170,- EUR za prekonanie maratónskeho traťového rekordu (2:23:42 hod.)

Informácie:

www.zahorackymaraton.senica.sk

zahoracky.maraton@senica.sk (Senica)

a.vajci@gmail.com (Šaštín)

Hlavný rozhodca: Antonín Koplík

Riaditeľ pretekov: Ivan Paveska


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár