Bratislava Design Week 2019

V roku 2019 má BADW 10 rokov!
Oslávte to spolu s nami týždňom dizajnu a digitálnej kultúry od 6. – 9. JÚNA a zapojte sa!

V roku výročia budeme rozvíjať tému VZŤAHY! V širokom slova zmysle. Vzťahy sú predsa významnou vrstvou v našich životoch, rovnako dôležité sú aj pre dizajn. A nemyslíme len na medziľudské vzťahy, ale na kontext – vzťahy k minulosti, budúcnosti, prítomnosti, vzťahy k prostrediu, medzi materiálmi a technológiami, kultúrne a sociálne. Vzťahy talentu a biznisu. Je ich veľa. A bez nich by to nešlo.

? Výstavy medzinárodných hostí aj súčasných slovenských dizajnérov, značiek a výrobcov, site specific inštalácie, koncerty, performancie, Fashion situácia, workshopy pre deti a oveľa viac.

? Kompletný program čoskoro

? Miesto konania: Bratislava Staré mesto
Hlavná centrála / Zoya Gallery, Ventúrska 1,
OPEN CALL Area / VŠMU Ventúrska 3, STAROMESTSKÁ GALÉRIA, Ventúrska 9, výklady OD Dunaj, Námestie SNP 30, Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18
– Ďalšie lokácie čoskoro.

www.bratislavadesignweek.sk

? Hlavní partneri:
Fond na podporu umenia / Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Nadácia Tatra Banky
Bratislavský samosprávny kraj
Zoya Gallery
Talianský kultúrny inštitút

Podujatie je realizované pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla a starostky mestskej časti Stare Mesto Zuzany Aufrichtovej.

//EN

BADW marks its 10 years in 2019!
Join us in our celebration with a week full of design and digital culture from 5th to 9th June!

The BADW’s anniversary year will develop the theme RELATIONSHIPS! In a broad sense. Relationships make a significant layer of our lives, being equally important for design as well. And we don’t mean just human relationships, but also context – relationships towards past, future, presence, towards the environment, between materials and technologies, cultural and social relationships, too. Relationships between a talent and business. There are plenty of them and life simply couldn’t do without.

? Exhibitions of international guests and contemporary Slovak designers, brands and manufacturers, site-specific installations, concerts, performances, a fashion situation, workshops for kids and much more.

? Complete programme soon.

?Venue: Bratislava Old Town
Main HQ / Zoya Gallery, Ventúrska 1
– More locations TBA soon.

www.bratislavadesignweek.sk

? Main partners:
Fond na podporu umenia / The festival was supported using public funding by Slovak Arts Council

Tatra Banka Foundation
Bratislava’s Self-governing Region
Zoya Gallery

The event takes place under the auspices of the Bratislava’s mayor Matúš Vallo.


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár