CHE SUDAKA koncert v Mariatchi Nitra 2023

Kto zo štamgastov by nepoznal známy hit našeho jukeboxu „Barcelóóóóna báááár Mariatchi…..“? Che Sudaka sú práve tou kapelou ktorá naspievala o.i. aj tento hit. Neuveritelné sa stalo skutočnosťou a za pomoci Altaira z barcelonského Mariatchi budeme mať to štastie túto svetovú kapelu privítať v našom skromnom priestore. Kto ste ich nestihli na minuloročnom Mighy Sound festivale si to teraz môžete vynahradiť a to pekne z blízka. Juhoamerická fiesta ako lusk. Tešíme sa veľmi, príďte si to užiť s nami.

Kolumbijsko-argentínska skupina Che Sudaka vznikla v roku 2002 v stredomorskom prístave Barcelona a odvtedy bez prerušenia koncertuje po celom svete. Ich zvuk je autentický a rozpoznateľný, zmes latinskoamerického folklóru, jamajských rytmov, punkového postoja a elektroniky. Traja bratia, ktorí zastavujú čas svojimi hlasmi, akordeónom, akustickou gitarou, samplami, elektronickými bicími a nevyčerpateľnou pozitívnou energiou. Každý koncert je spotenou fiestou „tu a teraz“ momentami, chvíľou jednoty a spolupatričnosti, úcty a lásky. To je to, čo Che Sudaka reprezentuje. To je dôvod, prečo ľudia milujú kapelu po celom svete.
Kedysi nelegálni imigranti v uliciach Barcelony boli pozvaní na festivaly do 47
krajín a doteraz odohrali okolo 1500 koncertov na všetkých piatich kontinentoch.
Traja Juhoameričania majú svoje hudobné korene vo vlastnej kultúre, ako aj v legendárnych kapelách ako The Clash, Mano Negra či Los Fabulosos Cadillacs. Ďalšiu inšpiráciu možno nájsť u známych latinskoamerických spevákov a skladateľov, najmä u Facunda Cabrala.
V roku 2022 oslavujú traja bratia 20. výročie kapely. Z tohto dôvodu vydajú nový album a okrem toho aj knihu, ktorá opisuje podstatu a históriu skupiny prostredníctvom viacerých svedectiev a ktorá má láskavý prológ ich priateľa Manu Chao. Che Sudaka je vzbura, terapia a párty. A kto zažije live koncert kapely, opäť nájde vieru v ľudské dobro!
Vstupné €10

The Colombian-Argentine band Che Sudaka was formed in 2002 at the Mediterranean seaport Barcelona and has since been on tour around the world without interruption. Their sound is authentic and recognizable, a mix of Latin American folklore, Jamaican rhythms, punk attitude and
the electronic toys of a sound system. Three brothers who stop time with their voices, an accordion, acoustic guitar, samplers and drum computers, not to forget an inexhaustible positive energy. Each concert is a sweaty fiesta in the “here and now”, a moment of unity and togetherness, respect and love. That’s what Che Sudaka stands for. That ́s what makes people love the band worldwide.
The once illegal immigrants in the streets of Barcelona have been invited to festivals in forty-seven
countries and have by now played around one and a half thousand concerts on all five continents.
The three South Americans find their musical roots in their own cultura popular as well as in legendary bands like The Clash, Mano Negra or Los Fabulosos Cadillacs. Contentual reference points can be found to famous Latin American singer-songwriters, especially to Facundo Cabral.
In 2022, the three brothers celebrate the 20th anniversary as a band. For this reason they will publish a new album and, in addition, a book that collects the essence and history of the group through multiple testimonies and that has an affectionate prologue by their friend Manu Chao. Che Sudaka is rebellion, therapy and party. And anyone who has experienced a live concert with the band will once again find the faith in the good in people!
Door €10
www.chesudaka.com
facebook.com/chesudaka
instagram.com/chesudaka
youtube.com/CheSudakaStyle
twitter.com/chesudaka


Posted

in

by

Tags: