Dni burčáku 2021

Milé Račanky, milí Račania, z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a opatreniam a usmerneniam ÚVZ SR a RÚVZ Bratislava sa MČ Bratislava-Rača aj tento rok rozhodla usporiadať podujatie Dni burčáku 2021 – komorné Račianske vinobranie, ktoré sa uskutoční 11. – 12. septembra 2021.

Komorné podujatie v spolupráci s Račianskym vinohradníckym spolkom sa bude konať v amfiteátri v Knižkovej doline, Parku J. M. Hurbana a v otvorených dvoroch, pivniciach a viniciach račianskych vinárov. Prioritne chce Rača touto akciou podporiť lokálnych vinárov, miestnych gastro predajcov a remeselníkov.

? PROGRAM: ?

? Sobota – 11.9.2021

? „Alegorický sprievod “ račianskych vinárov v doprovode s DH Račianka a DHZO Bratislava-Rača

? Trasa: 9.30 h Nemecký kultúrny dom – Rača – Krasňany – Východné – Park J. M. Hurbana

? Park J. M. Hurbana ?

12.00 h • Odovzdanie strapca hrozna a požehnanie
úrody / Park J. M. Hurbana
12.30 • Detský folklórny súbor Hájenka
13.00 • Spevácky súbor Račan
13.30 • Dychová hudba Račianka
15.00 • Ľudová hudba Jánu Stupku
16.30 • Dychová hudba Borovienka
18.00 • Marcela Molnárová a Alberto E. Hererra
(flauta)
19.30 – 22.00 • DJ Woodee

? Amfiteáter- Knižkova dolina ?

13.30 • Folklórny súbor Karpaty
15.00 • H&T Dance Company: „Princezná a žaba“ / tanečná interaktívna rozprávka pre deti
16.30 • Bukasový masív
18.00 • Robo Opatovský
19.30 • SALCO
20.30 – 22.00 • Kapela Avenue

? Nádvorie Koloničovej kúrie
Nám. A. Hlinku / Divadlo na nádvorí ?

18.30 • h Mestské divadlo Trenčín, Moliére: „LAKOMEC“ Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou… Hra z obdobia klasicizmu má aj po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša.

? Detská zóna ?
Obecná záhrada, Alstrova 249
14.30 h – 18.30 h • Skákací hrad, maľovanie na tvár, tvorivé dielne
15.00 • Divadlo SpozaVoza: „Dobrý deň, pán Grimm!“
17.00 • Sranda Banda / bruchovravecká show

?️ Račiansky muzeálny spolok /
Výstava “Račianske mamičky navždy v našich srdciach” ?️
Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku

Pôrodnica, jasle a škôlky v Rači – pamätáte si? – 11.00 h – 19.00 h
11.00 h • Otvorenie výstavy / Spevácky
súbor Račan
16.30 h – 17.30 h • Prednáška / literárnopoetický program / tanečný vstup H&T Dance Company

? Vínna záhrada / OZ Terroir Rača ?
Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku
Neriadená Degustácia Naprieč račianskym chotárom / v ponuke výlučne vína z račianskych viníc
Výstava fotografií Viktor Szabo / Príroda očami fotografa
14.00 h – 23.00 h
Hudobná produkcia Jazz, rock, pop / reprodukovaná hudba.
Grilované špeciality z produkcie reštaurácie Be About.

?Račianska vinotéka ?
Námestie Andreja Hlinku 3,
17.30 h – Gitary

? Sprievodný program: ?

?️ Vojensko – historické múzeum ZVV
/ Expozícia Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika ?️
Detvianska 12
11.00 h – 18.00 h

✨ Račianska izba MOMS / Stála
expozícia Račianskej izby ✨
Obecný dom, Alstrova 249

? Železničné múzeum SR, Bratislava-Východné ?
od 11.25 h – 17.05 h • Prehliadky so sprievodcom
Viac info www.ksm.sk

? Novinka: Vinobranie expres – kyvadlová doprava historickým
vlakom Vajnory-Východné-Rača ?

Klub železničnej nostalgie
Každú nepárnu hodinu z Rače od 9.00 h – 17.00 h
Každú párnu hodinu z Vajnor od 10.00 h – 18.00 h

⚽ Športové podujatia ?

Račiansky strapec
? Turnaj v Karate, Tbiliská 8.30 h ?

? Kolotoče / stánky / športový areál Sklabinská ul. ?
Stánkový predaj:
10.00 h – 22.00 h

? Nedeľa 12.9.2021

? Park J. M. Hurbana ?
14.00 • Dychová hudba Vištučanka
16.00 • RED CAT CABARET
17.00 • Salónny orchester Afrodité a svet muzikálov
19.00 – 21.00 • Hudobná skupina Orions

? Amfiteáter- Knižkova dolina ?
13.30 • H&T Dance Company:“Cililing a baletka“ /
tanečná interaktívna rozprávka pre deti
15.00 • Folklórny súbror Gymnik
16.30 • Guitarritos feat. Yoire Pérez García
18.00 • Peter Juhás „Poctený životom“ – krst debutového albumu
19.30 – 21.00 • DAVID BAND

? Detská zóna ?
Obecná záhrada, Alstrova 249
14.30 h – 18.30 h • Skákací hrad, maľovanie na tvár, tvorivé dielne
15.00 • Divadlo SpozaVoza:“Vesmíro“ /
astroworkshop
17.00 • Šašo Fjodor / historická žonglovačka

?️ Račiansky muzeálny spolok /
Výstava “Račianske mamičky navždy v našich srdciach” ?️
Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku
Pôrodnica, jasle a škôlky v Rači – pamätáte si? 11.00 h – 19.00 h
16.30 h – 17.30 h • Prednáška/ literárno poetický program / tanečný vstup H&T Dance Company

? Vínna záhrada / OZ Terroir Rača ?
Koloničova kúria, Nám. A. Hlinku
Neriadená Degustácia Naprieč račianskym chotárom / v ponuke výlučne vína z račianskych viníc.

Výstava fotografií Viktor Szabo / Príroda očami fotografa
13.00 h – 22.00 h
Hudobná produkcia Jazz, rock, pop / reprodukovaná hudba
Grilované špeciality z produkcie reštaurácie BeAbout.

? Sprievodný program: ?

?️ Vojensko – historické múzeum ZVV / Expozícia Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika?️
Detvianska 12
11. 9. 2021 / 11.00 h – 18.00 h
12. 9. 2021 / 14.00 h – 18.00 h

✨ Račianska izba MOMS / Stála
expozícia Račianskej izby ✨
Obecný dom, Alstrova 249
14.00 h – 18.00 h

? Železničné múzeum SR, Bratislava-Východné ?
od 11.25 h – 17.05 h • Prehliadky so sprievodcom.
Viac info www.ksm.sk

? Novinka: Vinobranie expres – kyvadlová doprava historickým
vlakom Vajnory-Východné-Rača ?

Klub železničnej nostalgie
Každú nepárnu hodinu z Rače od 9.00 h – 17.00 h
Každú párnu hodinu z Vajnor od 10.00 h – 18.00 h

⚽ Športové podujatia ?

? Volejbalový turnaj, ZŠ Tbiliská 9.00 h ?

? Kolotoče / stánky / športový areál Sklabinská ul. ?
Stánkový predaj:
10.00 h – 22.00 h

ℹ️ Zmena programu vyhradená!

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár