Preskočiť na obsah
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Ekologický čin roka 2019

28. februára 2020 @ 8:00 - 14:00

„Ekologický čin roka” je krajská súťaž so záujmom o zachovanie kvalitného životného prostredia v regióne podporou aktivít na budovanie environmentálneho povedomia verejnosti a na podporu zachovania biodiverzity, ktorú vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj už deviaty rok po sebe.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa súťaže môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia.

Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napr. dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Vyhodnotenie prihlásených aktivít urobí odborná komisia TTSK. Najlepšie projekty budú morálne a finančne odmenené. V novom ročníku bude nasledovné finančné ohodnotenie pre víťazné projekty:

1. miesto ….. 1200 €

2. miesto ….. 800 €

3. miesto ….. 500 €

V prípade účasti 6 a viac súťažných projektov budú tieto projekty vyhodnotené v dvoch kategóriách:

1) Občianske združenia, obce, dobrovoľníci

2) Základné, stredné a materské školy

Finančné ocenenie sa v tomto prípade nebude deliť, ale pre obe súťažné kategórie zostane výška ocenenia pre jednotlivé umiestnenia rovnaká.

Pravidlá súťaže:

Termín ukončenia realizácie súťažného návrhu: do konca roka 2019.

Termín, miesto a spôsob predloženia súťažných návrhov: do 28.02.2020 do 14:00 hod. na adresu Úradu TTSK (Starohájska 10, 917 01 Trnava) v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2019″.

Účastník predloží správu o aktivite, jej priebehu a dôvodoch realizácie. Správa musí obsahovať kvalitnú fotodokumentáciu nielen v tlačenej, ale aj v elektronickej verzii pred a po aktivite s jej opisom v zmysle nižšie uvedených kritérií.

Kritériá pre hodnotenie:

1. Význam aktivity pre životné prostredie, jej výchovný a osvetový efekt.

2. Počet zapojených účastníkov projektu.

3. Zabezpečenie udržateľnosti realizovanej činnosti.

Viac informácií získate na web stránke https://www.trnava-vuc.sk/11479-sk/ekologicky-cin-roka-2019/

Kontakt:
Ing. Ondrej Repa
repa.ondrej@trnava-vuc.sk
033/5559 564

Podrobnosti

Dátum:
28. februára 2020
Čas:
8:00 - 14:00
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://www.facebook.com/events/895975227442897

Miesto udalosti

Zelený kraj
Starohájska 10
Trnava,917 01SK
+ Google Map

Zmena programu vyhradená. Uvedené údaje sú len informačné.
Stránka Rýchle.sk nie je organizátorom podujatí.
Obrázky podujatí môžu podliehať autorským právam.