Festival HALP 2023

Koncom júna sa uskutoční prvý ročník festivalu na pôde kaštiela v Moravanoch nad Váhom. Festival HALP je zameraný na klubovú undergroundovú scénu. Uvidíte na ňom postavy zo scén z Bratislavy, Prahy a Viedne.

Undergroundový stage v pivnici bude až do ranných hodín hostiť prierez tým najlepším čo ponúka súčasná cutting-edge scéna – pomalé techno, rýchle techno, jungle, hard trance, gabber, experimental, live sety, dj sety.

Priebeh festivalu je spojený s výstavou Artrooms Moravany na tému AKO V SNE. Okrem komentovanej prehliadky výstavy sa budú diať extra aktivity v podobe grafických workshopov, popup shopy, prednášky a jedlo. Kaštiel a jeho chránený park sú historicky pretkané s umením na slovensku, a v posledných rokoch prechádzajú obnovou a novým životom stále zameraným na umenie.

🆘 Vystupujúci 🆘

~ Antonia XM (live)
~ Exhausted Modern (live)
~ t0nimusic (live)
~ C4AT (live)
~ Katov Syn(th) (live)
~ Boris Vitazek (live)
~ NDS (live)
~ Maraki (live)
~ Bartek (live)
~ Boh Vajec + Sklobetón (live)

¤ KristieKardio (Dj set)
¤ BronxBrody (Dj set)
¤ Exui (Dj set)
¤ Lemonwhore (Dj set)
¤ wyme (Dj set)
¤ ODM (Dj set)
¤ Kabal (Dj set)
¤ Matwe (Dj set)
¤ Kodiki (Dj set)
¤ Microchic (DJ set)
¤ AstraZeneca (DJ set)
¤ Inso (Dj set)
¤ Biomat (Dj set)
¤ GreyArea (Dj set)

Akékoľvek prejavy homofóbie, rasizmu a nenávisti nie sú na festivale vítané.

🏳️‍🌈 🇺🇦 ♥️

At the end of June, the first year of the festival will take place on the grounds of the manor in Moravany nad Váhom. The HALP festival is focused on the underground club scene. On it you will see characters from scenes from Bratislava, Prague and Vienna.

The underground stage in the basement will host a cross-section of the best of the current cutting-edge scene – slow techno, fast techno, jungle, hard trance, gabber, experimental, live sets, dj sets – until the early hours.

The course of the festival is connected with the Artrooms Moravany exhibition on the theme AS IN A DREAM. In addition to the guided tour of the exhibition, there will be extra activities in the form of graphic workshops, pop-up shops, lectures and food. The manor house and its protected park are historically intertwined with art in Slovakia, and in recent years it is undergoing restoration and a new life still focused on art.

Ukrainian citizens with passports can enter this event for a discounted price, please reserve your spot for the event at this mail address: halp@halpfestival.sk


Publikovaný

v

od

Značky: