Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Plant-powered Perspectives Slovakia 2020

14. októbra 2020 @ 8:00 - 17:30

(Please scroll down for English)

Potravinársky priemysel sa mení čoraz intenzívnejšie. Popularita rastlinnej stravy výrazne rastie a čoraz viac obchodných reťazcov, sietí reštaurácií, ale aj výrobcov potravín v nej nachádza obchodný potenciál. Flexitariánstvo či alternatívy mäsa alebo mliečnych výrobkov už nie sú neznámymi pojmami. Konferencia 🌱Plant-powered Perspectives Slovakia 2020 ponúka priestor na diskusiu o týchto témach. Zohľadňuje budúcnosť potravinárskeho priemyslu nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom kontexte.

➡️PRE KOHO JE KONFERENCIA URČENÁ?

Na Slovensku dlho chýbal priestor na zdieľanie odborných poznatkov a skúseností o rastlinných produktoch a alternatívach živočíšnych výrobkov. Konferencia 🌱Plant-powered Perspectives Slovakia 2020 má byť živou platformou pre takúto diskusiu. Pozornosť bude venovaná aj narastajúcim potrebám a záujmom spotrebiteľov. Okrem predstavenia aktuálnych trendov je konferencia ideálnym miestom pre networking.

Konferenciu si nenechajte ujsť, ak ste:
✅ výrobcovia potravín
✅ zástupcovia zo sektorov FMCG a HoReCa
✅ zástupcovia mäsového/mliečneho priemyslu otvorení novým riešeniam
✅ začínajúce podniky/start-upy z oblasti potravinárstva/technológie
✅ investori a budovatelia inovačného ekosystému v potravinárstve
✅ inštitúcie, ktoré chcú držať krok s najnovšími trendmi
✅ marketéri z oblasti gastronómie
✅ sledovatelia trendov, inovátori

📝Program a prednášajúci budú priebežne zverejňovaní v udalosti a na webovej stránke www.plantpoweredperspectives.sk. Konferencia bude simultánne tlmočená z anglického do slovenského jazyka a naopak.

💸V cene vstupeniek je zahrnutý obed a 2 kávové prestávky. Nenechajte si ujsť EARLY-BIRD vstupenky za výhodnú cenu!

🤝Tešíme sa na stretnutie čoskoro!

Konferencia je realizovaná vďaka podpore International Visegrad Fund (Medzinárodného vyšehradského fondu), ktorého poslaním je presadzovať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

__
The food industry is changing rapidly. The plant-based food is becoming significantly popular and retailers, restaurant chains and also food producers are finding a business potentional in it. Flexitarianism or meat and dairy alternatives are no longer unknown terms. The 🌱Plant-powered Perspectives Slovakia 2020 conference offers a space to discuss these topics. It takes into account a future of the food industry not only in Slovakia but also in a global context.

➡️WHO IS THE CONFERENCE FOR?
Slovakia has been missing an event that would serve as a place to share the knowledge and experiences about animal product alternatives. The 🌱Plant-Powered Perspectives Slovakia 2020 conference intend to be a living platform for such a discussion. Attention will be also paid to the rising needs and interests of consumers. The conference is an ideal place for networking and presenting current trends.

Do not miss the conference if you are:
✅ Food producer
✅ Representatives of FMCG and HoReCa sector
✅ Representatives of the meat/dairy industry open to new solutions
✅ Start-ups in the field of food and technology
✅ Investors and builders of the ecosystem innovation in the food industry
✅ Institutions that want to keep up with the latest trends
✅ Marketers in the field of gastronomy
✅ Trend followers, innovators

📝The program and the speakers will be published in this Facebook event as well as on the website. www.plantpoweredperspectives.sk. The conference will be simultaneously translated from English to Slovak language and vice versa.
💸The ticket price includes lunch and 2 coffee breaks. Don’t miss EARLY-BIRD tickets at a great price!
🤝We look forward to meeting you soon!

The conference is supported by International Visegrad Fund (International Visegrad Fund) with mission to promote the ideas of sustainable regional cooperation in Central Europe.
#VisegradFund

Podrobnosti

Dátum:
14. októbra 2020
Čas:
8:00 - 17:30
Udalosť Kategória:
Webstránka:
http://www.plantpoweredperspectives.sk/

Miesto udalosti

Premium**** business hotel bratislava, Slovakia
Priekopy 20/A
Bratislava,821 08SK
+ Google Map

Zmena programu vyhradená. Uvedené údaje sú len informačné.
Stránka Rýchle.sk nie je organizátorom podujatí.
Obrázky podujatí môžu podliehať autorským právam.