Svätokatarínska ochutnávka mladých vín 2022

Občianske združenie: Vincúr, spolok vinohradníkov a vinárov v Modre so sídlom: Sládkovičova č. 44, Modra organizuje tento rok už XXI. ročník tradičnej priateľskej koštovky pod názvom „Svätokatarínska ochutnávku mladých vín ročníka 2022″.

S uvedenou tradície degustácie mladých vín prišiel náš spolok ako prvý na Slovensku, čím založil tradíciu degustácií mladých vín pred ich oficiálnym uvedením na trh, kde si v priateľskej atmosfére svoje mladé vínka vzájomne pochvália a ohodnotia profesionálni aj amatérski vinári z Modry a širokého okolia.

Prečo Svätokatarínske mladé vínka? Najmä z dôvodu, že koncom novembra si už vieme predegustovať prvé slovenské mladé biele a ružové vínka, ktoré sú už stiahnuté z kvasníc a odkalené a to tak, že si vyznávači tohto lahodného moku budú môcť vychutnať ich podmanivú arómu a svieže kyselinky typické pre malokarpatské odrody, ktoré boli zberané v mesiacoch september a október. Ako je kategorizované mladé vínko v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve? Označovať víno slovami „mladé víno“ možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.

Svätokatarínska ochutnávka mladých vín 2022, XXI ročník, piatok, 25. novembra 2022 o 16.30 hod v Kultúrnom centre Modra na Sokolskej ul č. 8 v Modre s nasledovným programom:
– Uvítanie hostí a prítomných – Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr
– Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2022 – Ing. Vladimír Sodoma
– Požehnanie mladých vín – evanjelická farárka Eva Oslíková a katolícky kňaz Jozef Mišík
o 17.00 hod.- priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.
Organizačné pokyny:- Vstupné 10, – EUR alebo 2 vzorky mladého vína ročníka 2022 (1 vzorka á 3 fľaše), záloha za pohár 2,- EUR.
Všetky Katky, Katarínky, Katušky majú samozrejme vstup zdarma.
Verím, že Vás naše pozvanie osloví a prídete posedieť aj so známymi na dobré modranské vínka.
Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr Modra
miesto: Kultúrne centrum Modra
organizátori: Spolok Vincúr, www.vincur.sk


Posted

in

by

Tags: