Valentínsky DôveRUN Ty a Ja 2020

Miesto konania

Štart a cieľ v parku pri kruhovom objazde na ul. Pod záhradami v Bratislave Dúbravke.

Trasa chôdze a behu párov MAPA Trať behu je trvalo značený okruh Peťka. Upozornenie: trať behu je po chodníkoch a cestách, bez obmedzenia dopravy. Každý účastník podujatia beží na svoje riziko a musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Kategórie
– Chôdza muži 5 km 60 rokov a viac (roč. 1960 a menej)
– Chôdza ženy 5 km 60 rokov a viac (roč. 1960 a menej)
– Beh detí do 6 rokov 500 m (roč. 2014 a viac)
– Beh detí 7 – 10 rokov 800 m (roč. 2010 – 2013)
V prípade väčšieho počtu prihlásených detí, budú detské kategórie rozdelené podľa pohlavia.
– Beh párov 5 + 5 km muž a žena bez rozdielu veku.
Prihlasuje sa jeden z dvojice a meno druhého z páru uvedie ako „člena tímu“.
Štartovné zaplatené on-line a na účet do 13.2.2020 na osobu 9 EUR (za bežecký pár 18 EUR)

Deti a dôchodcovia zadarmo.
Pri platbe on-line je možné uplatniť si zľavu 2 Eur pre poistencov ZP Dôvera.
V prípade registrácie bez vytvorenia konta, on-line platby nie sú možné.
Spôsob platby ON-LINE cez portál Beh si ty alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa 510 941 8729 / 0900
IBAN: SK87 0900 0000 0051 094 18729
SWIFT: GIBASKBX

Váš variabilný symbol: pridelený systémom Beh si ty (viď Môj profil)
Špecifický symbol: 700
Do poznámky uveďte svoje meno alebo názov „tímu“.

Platbu štartovného je možné realizovať v hotovosti na mieste v deň behu.

Štartovné zaplatené na mieste 10 EUR na osobu (20 EUR za bežecký pár)

Deti a dôchodcovia zadarmo.
Harmonogram
8:30 – 10:40 hod Prezentácia a registrácia na mieste (najneskôr 20 min pred štartom danej kategórie).

10:00 hod Štart chôdze na 5 km.

10:10 hod Štart behu detí do 6 rokov na 500 m.

10:30 hod Štart behu detí 7 – 10 rokov na 800 m.

11:00 hod Štart prvej polovice bežcov 5 + 5 km.

cca 12:30 hod Vyhlásenie víťazov a odvzdanie cien, losovanie tomboly.

Beh párov TY A JA

Postupný štart ½ bežcov – z každého páru jeden bežec, beží sa 5 km a meria sa čistý čas. Po dobehnutí bežca do cieľa vybieha jeho druhá polovička páru, beží opäť 5 km po tej istej trase a meria sa čistý čas. Výsledný čas je súčet dvoch čistých časov v každom páre. Čas strávený „odovzdaním štafety“ sa nezapočítava do výsledného času. Upozornenie: víťazom je dvojica s najlepším súčtom časov, aj keď nie je v cieli prvá!

Ocenení budú 3 najrýchlejší v každej kategórií medailou a vecnými cenami.

Občerstvenie

Pre všetkých bežcov bude zabezpečené občerstvenie v cieli – čaj a tyčinka.

Podmienky účasti

Preteká sa podľa pravidiel atletiky Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE

Samostatne sa registrovať na podujatie môžu len osoby od veku 16 rokov. Mladšie osoby môže registrovať na podujatie len ich zákonný zástupca. Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:

– súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk

– súhlas so spracovaním osobných údajov

– súhlasím s rozšírenými podmienkami registrácie na podujatie.


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár