Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo 2022

?Otvorili sme pre Vás ďalší termín obľúbeného online podujatia!?
Základné kamene obchodného modelu kreatívcov – Duševné vlastníctvo.

Zoznámime Vás nie len s teóriou, ale predstavíme Vám aj praktické príklady fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z ich najpodstatnejších základných kameňov.
Tému sme obohatili aj o aktuálne zmeny v novom autorskom zákone. Neváhajte a zaregistrujte sa!

Termín: utorok 26. apríla 2022 od 14:00 h

Zaregistrovať sa môžete TU⬇️
https://vytvor.me/podujatia

Vašou lektorkou bude JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – odborníčka na právo v oblasti nových technológií, internetu a duševného vlastníctva. Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite.

Podujatie sa organizuje cez online platformu WEBEX v trvaní cca 3 hodiny a je bezplatné. Podujatie je určené pre podnikateľov (fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) z podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu – architektúra, dizajn, reklama a marketing, IKT.

Základné podmienky účasti a organizácia podujatia TU⬇️
https://vytvor.me/podujatia

Online podujatia organizuje SIEA v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (kód projektu v ITMS 2014+ : 313000J874) – podaktivita A: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK.


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár