Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Integračný meetup #2

26. novembra 2019 @ 18:00 - 21:00

Súčasný vývoj IT sprevádzaný nástupom IoT, OpenAPls a iných platforiem prináša odklon od monolitických IT riešení. Preto je prepájanie – integrácia na dátovej a funkcionálnej úrovni výhodná. Tvorba aplikačných sietí sa aj vďaka tomu stáva ďalším medzníkom v transparentnejšom rozvoji mnohých odvetví.

Pozývame Ťa na druhý Integračný meetup v Košiciach.
Príď si vypočuť našich expertov Martinu, Adama, Vlada a Mariána, ktorí budú hovoriť na témy:

INTEGRAČNÉ PLATFORMY a APLIKAČNÉ SIETE

Dozvieš sa ako s pomocou integračných platforiem, otváraniu API (open APIs) môžeš svoje IT riešenia zatraktívniť a pridať im na hodnote.

AGENDA:

18:00 Uvítanie
18:05 Budúcnosť integračných platforiem súvisiacich s aplikačnými sieťami a Open APIs – Martina
18:10 Integračné platformy v skratke – Adam
– Adaptér/Konektory
– Transformačný jazyk
– ESB (Runtime)

18:30 Open APIs prístup
– Čo je Open API (democratization of APIs) – Vlado
(Open) API modelovanie/distribúcia (Swagger, Apiary, RAML & Anypoint Platform) – Marián
– Vytváranie APIs (aplikačné siete) – Marián
– Q&A – Marián

Priestor bude samozrejme aj na Tvoje otázky a neformálne budeme pokračovať v debatách aj po prednáške 🙂

SPÍKRI:
Martina Pagnini – Projektová manažérka
Adam Lipka – Technický líder
Vlado Andoga – Líder pre integračné riešenia
Marián Ďug – Technický líder
* Prednáška bude v slovenčine.

Počet miest je limitovaný.
✍️ Preto sa ZAREGISTRUJ tu:

Integration meetup #2

Tuesday, Nov 26, 2019, 6:00 PM

HOTOVO s.r.o.
Štúrova 22/44 Košice, SK

17 Members Attending

Recent IT development accompanied by the onset of IoT, OpenAPls and other platforms are moving away from monolithic IT solutions. Therefore, interconnection – integration at the data and functional level is advantageous. As a result, application networking is another milestone in the more transparent development of many industries. We invite you to…

Check out this Meetup →

Tešíme sa na Teba!

EN:
Recent IT development accompanied by the onset of IoT, OpenAPls and other platforms are moving away from monolithic IT solutions. Therefore, interconnection – integration at the data and functional level is advantageous. As a result, application networking is another milestone in the more transparent development of many industries.

We invite you to the second Integration meetup in Košice.
Come and listen to our experts Martin, Adam, Vlad and Marian who will talk about:

INTEGRATION PLATFORMS & APPLICATION NETWORKS

Learn how integration platforms, open APIs can make your IT solutions more attractive and valuable.

AGENDA:

18:00 Welcome – Vlado
18:05 Intro – Martina
– Future of Integration Platforms related to the Application Networks and Open APIs
18:10 The Integration platforms in a Nutshell – Adam
– Adapter/Connectors
– Transformation language
– ESB (Runtime)

18:30 Open APIs Approach
– What is Open API (democratization of APIs) – Vlado
– (Open) API modeling/distribution (Swagger, Apiary, RAML & Anypoint Platform) – Marian
– Creating the APIs (application networks) – Marian
– Q&A – Marian

Discuss your questions during Q&A round followed by informal networking.

SPEAKERS:
Martina Pagnini – Project Manager
Adam Lipka – Technical Lead
Vlado Andoga – Lead of Integration solutions
Marián Ďug – Technical Lead
* talks will be in Slovak.

Participation is free but the number of attendees is limited by the location.
✍️That’s why REGISTER yourself at

Integration meetup #2

Tuesday, Nov 26, 2019, 6:00 PM

HOTOVO s.r.o.
Štúrova 22/44 Košice, SK

17 Members Attending

Recent IT development accompanied by the onset of IoT, OpenAPls and other platforms are moving away from monolithic IT solutions. Therefore, interconnection – integration at the data and functional level is advantageous. As a result, application networking is another milestone in the more transparent development of many industries. We invite you to…

Check out this Meetup →

We’re looking forward to meeting YOU 🙂

Podrobnosti

Dátum:
26. novembra 2019
Čas:
18:00 - 21:00
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://www.facebook.com/events/490985958162645

Zmena programu vyhradená. Uvedené údaje sú len informačné.
Stránka Rýchle.sk nie je organizátorom podujatí.
Obrázky podujatí môžu podliehať autorským právam.