Meetup paralelnej spoločnosti: Autonómne zóny

Paralelná Polis ako koncept vznikol v hlave Václava Bendu, ale paralelné spoločnosti existovali a poskytovali svojim členom slobodu – v čase a v priestore v ktorom existovali. Hakim Bey ich pekne poeticky popísal vo svojej knihe Temporary Autonomous Zones. Pozrieme sa na to, čo sú T.A.Z., ako zabezpečujú to, že v nich platia iné pravidlá a či takéto T.A.Z. dokážeme vybudovať aj my.

Od národnostných menšín cez hudobné festivaly až po putujúce dediny zo shipping containerov, ľudia hľadajúci slobodu alebo aspoň funkčné spoločenské inštitúcie nečakajú na výsledky volieb.

Spíker: Juraj Bednar


Publikovaný

v

od

Značky:

Komentáre

Pridaj komentár