Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Sensorium Festival 2020 X Lovely Experience

24. augusta 2020 @ 18:00 - 20:00

[For english scroll down]

Zaži mini konferenciu o umení, dizajne, vede a technológiách! V partnerstve s festivalom Lovely Experience prináša Sensorium Festival do Trnavy konferenciu, na ktorej spolu otvoríme tému Novej senzibility – nového zmyslu post-digitálnej doby. Vďaka online prenosu sa spojíme so zahraničnou hosťkou Irini Papadimitriou a osobne na Nádvorí privítame astrologičku Michaelu Musilovú.

Dokážeme znovu definovať náš vzťah s technológiou a prostredím okolo nás? Ako byť sebavedomejší v každodennom spolužití s technológiami?

Téma Nová senzibilita‎ otvára práve tieto otázky, ako aj ďalšie konkrétne výzvy, ktorým v digitálnej ére čelíme. Sensorium prinesie viac ako 20 domácich aj zahraničných hostí, ktorí sa podieľali na projektoch pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a boli ocenené v rámci festivalov ako Ars Electronica alebo Burning Man.

Príďte si vypočuť obohacujúce prednášky so zaujímavými hosťami a rozšírte si svoje obzory! 👀

Podujatie je bezplatné, podporiť nás však môžete dobrovoľným príspevkom: https://sensorium.is/sk/tickets

Hostia:

🔸 Irini Papadimitriou – kultúrna manažérka, kurátorka a kreatívna riaditeľka inovačného labu @Future Everything v Manchestri. Irini skúma vplyv technológie v spoločnosti a kultúre, ako aj na úlohy umenia a jeho pomoci pri riešení súčasných problémov. Medzi jej kurátorské výskumné oblasti patrí technológia a etika, spoločnosť pod dohľadom, digitálne občianstvo a verejná (fyzicko-digitálna) sféra. Prevedie nás témami architektúry algoritmických systémov a automatizácie v kontexte skúmania zosilňujúcich rasových a genderových štruktúr.

🔸 Michaela Musilová – astrologička a riaditeľka projektu HI-SEAS v International Moonbase Alliance, kde testujú život na Marse a na Mesiaci. Priblíži nám možnosti života mimo planéty Zem a významnú úlohu empatie v krízových situáciách.

Tešíme sa na vás!
_______________

SENSORIUM FESTIVAL 2020 – NOMADIC HYBRID EDITION

Medzinárodný festival digitálneho umenia a kultúry sa vráti v nomádskej edícii 19. 8. – 7. 9. 2020. Naživo aj online spoznáte viac ako 20 domácich a zahraničných hostí. Sú známi aj z projektov pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a mnohí boli ocenení festivalom Ars Electronica. Program sme rozšírili na niekoľko dní a do piatich miest na Slovensku. Zúčastniť sa môžete mini konferencií, koncertov v centre Bratislavy aj participatívneho projektu teplovzdušnej galérie Museo Aero Solar. Program zmaže hranice medzi umením, technológiami a vedou, a ponúkne nové zážitky vo verejnom, fyzickom aj digitálnom priestore.

EN:

Experience hybrid mini conference on art, design, science and technology! In partnership
with Lovely Experience festival, the Sensorium Festival brings the conference to Trnava, where we will open the topic of New Sensitivity – new sense of the post-digital age. Main guest of the conference is Irini Papadimitriou, curator and cultural manager and we will meet astrobiologist Michaela Musilová in person at lovely Nádvorie.

Can we redefine our relationship with technology and our environment? How to be more confident in our daily coexistence with technology?

The theme “New Sensibility” opens up these questions as well as other concrete challenges that we face daily in the digital era. Sensorium festival brings more than 20 renowned local and international artists & speakers who are behind projects with NASA, MoMA NY, Google Arts & Culture and were awarded by festivals such as Ars Electronica and Burning Man.

Come to listen to the lectures led by interesting guests and broaden your knowledge! 👀

The event is free, but you can support us with a voluntary contribution: https://sensorium.is/tickets

Conference Guests:

🔸 Irini Papadimitriou – cultural manager, curator and creative manager of innovative lab @Futue Everything in Manchester. Irini investigates the impact of technology in society and culture, and the role of art in helping us engage with contemporary issues. Her curatorial research areas include technology and ethics, surveillance society, digital citizenship and public (physical-digital) realm. She will take us through the topics of algorithmic system architecture and automation in the context of exploring strengthening racial and gender structures.

🔸 Michaela Musilová – astrologist and the head of HI-SEAS project at International Moonbase Alliance, where they test live on Mars and the Moon. Michaela will introduce us to the possibilities of life outside the planet Earth and the important role of empathy in crisis situations.

We are looking forward to seeing you!
_______________

SENSORIUM FESTIVAL 2020 – NOMADIC HYBRID EDITION

The International Festival of Digital Art and Culture will return in the nomadic edition on 19 August – 7 September 2020. You will meet more than 20 domestic and foreign guests live and online. They are also known from projects for NASA, MoMA New York and Google Arts & Culture, and many have been awarded by the Ars Electronica festival. The program has expanded to several days and to five places in Slovakia. You can take part in mini conferences, concerts in the center of Bratislava and in the participatory project of the Museo Aero Solar hot air gallery. The program will blur the boundaries between art, technology and science, and offer new experiences in public, physical and digital space.

Podrobnosti

Dátum:
24. augusta 2020
Čas:
18:00 - 20:00
Udalosť Kategória:
Webstránka:
https://www.facebook.com/events/275313017106528

Miesto udalosti

Nádvorie
Trojičné námestie 5
Trnava,91701SK
+ Google Map

Zmena programu vyhradená. Uvedené údaje sú len informačné.
Stránka Rýchle.sk nie je organizátorom podujatí.
Obrázky podujatí môžu podliehať autorským právam.