VEĽKÁ CENA VETERÁNOV 2023

Program:
07:00 – 9:00 Organizačné a technické preberanie vozidiel
07:00 – 9:15 Raňajky
09:00 – 10:00 Výstava vozidiel a zoraďovanie BB vozidiel
v priestoroch štartu
09:30 Rozprava s účastníkmi
10:00 – 12:00 Štart a priebeh prvej jazdy
12:00 – 13:30 Obed
12:00 – 13:30 Kultúrny program
13:30 – 15:30 Štart a priebeh druhej jazdy
16:00 Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov
16:30 Záverečné občerstvenie


Publikovaný

v

od

Značky: